Hội CCB tổ chức buổi nói chuyện truyền thống cho học sinh tại các Liên đội trường học

Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); Đoàn xã (Tế Thắng, Tế Lợi, Thăng Thọ, Công Chính, Tế Nông, ….) phối hợp với Hội CCB tổ chức buổi nói chuyện truyền ...