z4316281594177_5c79aa3341bda955e08f365853469a72.jpg
Đồng chí: Trần Thị Tâm
Năm sinh: 1984
Trình độ CM: Đại Học
Trình độ LLCT: Cao Cấp
Chức vụ: Quyền Bí thư Huyện đoàn khóa XXV