Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
306335

KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình giao lưu “Nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài”.

Đăng lúc: 14:59:46 10/03/2015 (GMT+7)

 

TỈNH ĐOÀN THANH HÓA

BCH HUYỆN ĐOÀN HÀ TRUNG

                        ***

          Số : 06- KH/ĐTN

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Trung, ngày 01 tháng 03 năm 2014

                                                                    KẾ HOẠCH

 Tổ chức Chương trình giao lưu “Nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài”.

 

              Thực hiện Kế hoạch số 67 - KH/TĐTN – TNCNĐT, ngày 26/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa về việc Tổ chức các hoạt động truyền thông di cư an toàn đối với thanh niên; BTV Huyện đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu “Nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài” với các nội dung như sau:

              I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

       1. Tuyên truyền, phổ biến và cung cấp thông tin cần thiết nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình về di cư an toàn hướng tới việc tăng cường số lượng thanh niên lựa chọn con đường di cư hợp pháp và an toàn với chi phí và rủi ro thấp, giảm thiểu tình trạng mua bán người vì mục đích lao động; nâng cao kỹ năng bảo vệ khi đi lao động ở nước ngoài.

       2. Hỗ trợ và tạo nhận thức đối với thanh niên và xã hội về mô hình cung cấp dịch vụ và thông tin của Trung tâm hỗ trợ lao động di cư (MRC).

          3. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ Đoàn, Hội cơ sở trong việc hỗ trợ Đoàn viên thanh niên, gia đình, người thân và những người có nhu cầu trong việc xuất khẩu lao động khi đi làm việc ở nước ngoài.

          4. Thông qua chương trình đảm bảo được những kỹ năng cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 

          II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

       1. Thời gian: Ngày 30/03/2014

2. Địa điểm: : Tổ chức tại Hội trường UBND xã Hà Bắc huyện Hà Trung.

 

     III. NỘI DUNG ( Có chương trình chi tiết kèm theo)

 

     IV. THÀNH PHẦN THAM GIA:

       1. Đại biểu mời:

- Đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Chuyên gia của tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

- Đại diện Quỹ phòng chống mua bán và bóc lột người (MTV Exit).

          - Đại diện lãnh đạo Sở lao động thương binh xã hội; Cán bộ và chuyên gia tư vấn tại Trung tâm tư vấn, hỗ trợ việc làm ngoài nước (MRC) thuộc trung tâm giới thiệu việc làm Sở Lao động thương binh và xã hội.

          - Đại diện thường trực Tỉnh đoàn.

          - Đại diện lãnh đạo Công an huyện Hà Trung.

          - Lãnh đạo, Huyện ủy, UBND huyện.

          - Đại diện ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

          - Lãnh đạo các địa phương, đơn vị tổ chức chương trình giao lưu.

          - Phóng viên Báo: Thanh Niên, Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Thanh Hóa; Đài PTTH tỉnh, Đài PTTH huyện Hà Trung, Chuyên mục tuổi trẻ Lam Sơn.

 

          2. Đại biểu triệu tập:

          - Cán bộ, Đoàn viên thanh niên huyện Hà Trung.

          - Đại diện các ban, ngành đoàn thể, đoàn viên, thanh niên, nhân dân trên địa bàn các xã: Hà Giang, Hà Bắc, Hà Tân, Hà Tiến, Hà Long huyện Hà Trung và các xã trên địa bàn huyện Hà Trung.

 

          Lưu ý: Chú trọng huy động những đoàn viên, thanh niên và nhân dân thực sự quan tâm và có nhu cầu về xuất khẩu lao động tham gia chương trình.

 

          V. KINH PHÍ:

          Ban Thường vụ huyện Đoàn phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và Quỹ phòng chống mua bán và bóc lột người MTV Exit.

 

          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.     Cấp huyện:

          - Xây dựng Kế hoạch, phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và Quỹ phòng chống mua bán và bóc lột người MTV Exit xây dựng kịch bản, chương trình chi tiết tổ chức chương trình giao lưu theo các yêu cầu về kỹ thuật, nội dung nà ILO, MTV Exit và Trung ương Đoàn đề ra.

          - Hướng dẫn, chỉ đạo BTV Đoàn xã Hà Bắc tham mưu chuẩn bị các nội dung tổ chức chương trình giao lưu:

          - Xây dựng nội dung ma két, băng rôn, khánh tiết tuyên truyền cho chương trình.

          - Chuẩn bị tài liệu truyền thông, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và chuyên môn trong tổ chức chương trình giao lưu.

          - Kiểm tra công tác chuẩn bị tại đơn vị diễn ra hoạt động.

 

          2. Ban Thường vụ Đoàn xã Hà Bắc.

          Tham mưu với cấp ủy, chính quyền chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức chương trình giao lưu: Hộ trường, âm thanh, ánh sáng, phụ trách trang trí khánh tiết, treo băng cờ khẩu hiệu…; phối hợp chuẩn bị các địa điểm, các bàn tư vấn cho MRC, MTV Exit ( mỗi địa điểm gồm 3-4 bàn, ghế ngồi kê ngoài hành lang hội trường nơi tổ chức).

          - Chuẩn bị chương trình văn nghệ đầu giờ (3 tiết mục hát, múa có dàn dựng tạo không khí sôi động cho chương trình giao lưu) và một số tiết mục văn nghệ xen kẽ trong chương trình giao lưu

          - Chuẩn bị bàn ghế phục vụ chương trình đối thoại, giao lưu ( 01 bộ bàn ghế sofa có khăn trải bàn, hoa tươi, 4-5 ghế ngồi).

          - Huy động lực lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên dự chương trình đảm bảo theo các nội dụng đề ra.

          - Liên hệ mời 5-10 đoàn viên thanh niên đi lao động nước ngoài đã về nước và những đoàn viên thanh niên chuẩn bị đi xuất khẩu lao động tham gia chương trình; trong đó lựa chọn 3 người trực tiếp tham gia giao lưu trên sân khấu là những người từng đi lao động ở Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc có khả năng chia sẻ kinh nghiệm và làm việc ở nước ngoài.

 

          *Lưu ý: Trong thành phần mời nên có cả nam và nữ, cả những người về nước đúng hạn cũng như những người gặp vấn đề khó khăn khi đi lao động ở nước ngoài phải về nước trước thời hạn.

           - Tổ chức tuyên truyền tới đoàn viên, thanh niên và nhân dân về chương trình trên phương tiện truyền thanh của địa phương; nhất là các xã được lựa chọn trong chương trình giao lưu.

          - Trên đây là kế hoạch tổ chức Chương trình giao lưu “Nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài”. BTV Huyện Đoàn yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung và điều kiện để tổ chức chương trình đạt kết quả tốt.

 

 Nơi nhận:                                                                                     TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN                             

- TT Tỉnh đoàn;                                                                                                   BÍ THƯ

- Ban TNCN và ĐT Tỉnh Đoàn (b/c);                                                                      (đã ký)

- TT Huyện ủy, UBND huyện (b/c;)                                                              Nguyễn Văn Tùng

- Phòng LĐTBXH (p/h);

- Đoàn cơ sở;(T/h);

- Đài Truyền thanh huyện (p/h);

- Lưu VP.